MÕISTED

Isikuandmete töötlemiseks nimetatakse igasugust veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtavat tegevust, mille hulka kuuluvad andmete kogumine, töötlemine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad www.bamarketing.ee veebilehte ja kasutavad teenuseid, näiteks teenuste valikuga tutvumine ja BaSolution OÜ-ga kontaktivormi teel ühenduse võtmine.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Bamarketing.ee kogub veebilehe kaudu järgnevaid kasutajate isikuandmeid:

 • kasutaja e-posti aadress – e-kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kontaktivormi kaudu infopäringu tegemisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analytics vahenditega.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Kolmas isik on BaSolution OÜ lepingupartner, kelle teenuseid kasutades pakub bamarketing.ee veebileht oma klientidele teenuseid.

BaSolution OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

BaSolution OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid kasutuses olevate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Selleks tuleb kasutajal saata vastav avaldus aadressile info@basolution.ee

Kui kasutaja kuulub basolution.ee või bamarketing.ee meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

BaSolution OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.